Quy định hành lý miễn cước Pacific Airlines

  1. Trang chủ
  2. Quy định hành lý miễn cước Pacific Airlines
Thông tin về hành lý miễn cước Pacific Airlines

Thông tin về hành lý miễn cước Pacific Airlines

Hành lý miễn cước Pacific Airlines bao gồm 7kg hành lý xách tay cùng hành lý ký gửi (nếu có), được tính trong giá vé khi hành khách đặt chỗ. Hành lý miễn cước cũng có những tiêu chuẩn riêng, nên tìm hiểu trước các thông tin về hành lý sẽ rất cần thiết.

8914 lượt xem | 0 bình luận

Chi tiết